Pagkakaiba sa pagitan ng Kasal at Pakikipagsosyo sa Sibil

Kasal laban sa Kasosyo sa Sibil
Ang kasal ay isang institusyon na kasing edad ng sibilisasyon. Dapat itong maging isang kaayusan upang magdala ng ilang pagkakasunud-sunod sa lipunan at itaguyod ang pangunahing yunit ng pamilya sa lipunan. Habang nagkaroon ng ilang pagbabawas sa konsepto ng kasal sa mga nagdaang mga dekada, nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga insidente kung saan ang mga tao ng parehong kasarian ay pumasok sa isang unyon na katulad ng kasal. Sa ilang mga bansa, ang ligal na pag-aayos na ito ay tinatawag na pakikipagtulungan ng sibil. Kahit na ang mag-asawa na kabilang sa parehong kasarian ay nakakakuha ng parehong mga karapatan bilang mag-asawa sa isang tradisyunal na kasal, may mga pagkakaiba sa pagitan ng isang tradisyunal na kasal at pakikipagsosyo sa sibil na pag-uusapan sa artikulong ito.
Pag-aasawa
Ang pag-aasawa ay isang kaayusang panlipunan na nagpaparusa sa isang mag-asawa na magpakasal at mabuhay at magkakasamang magkakasama. Nauunawaan na ang mag-asawa sa isang kasal ay natutulog at nakikipagtalik. Ang konsepto ng pag-aasawa ay itinuturing na sagrado sa maraming kultura, at mayroong relihiyoso pati na rin panlipunan at ligal na parusa sa likod ng institusyong ito na tumayo sa pagsubok ng oras sa libu-libong taon. Karamihan sa mga tao sa lahat ng kultura ay nag-aasawa at gumawa ng mga supling na itinuturing na ligal na tagapagmana o kahalili ng mag-asawa. Ang lalaki at babae sa kasal ay tinutukoy bilang mga asawa.
Sa ilang mga kultura, mayroong isang relihiyon na batayan ng pag-aasawa at itinuturing ng mga tao na kanilang tungkulin na mag-asawa. Mayroon ding mga panlipunang at sekswal na dahilan upang mag-asawa. Naiintindihan ng isang mag-asawa kung ano ang kinakailangan upang makapasok sa kasal dahil may mga tungkulin at responsibilidad na inaasahang matutupad sa sandaling magpasya ang isang lalaki o isang babae na mag-asawa.
Pakikipagsosyo sa Sibil (Sibil Union)
Ang tradisyunal na konsepto ng kasal ay sa isang seremonya ng kasal sa pagitan ng dalawang tao na may iba't ibang kasarian. Gayunpaman, sa huli, nagkaroon ng pagtaas ng takbo ng mga tao ng parehong kasarian upang makapasok sa kasal. Ito ay binibigyan ng pangalan ng sibil na pakikipagtulungan at hindi kasal kahit na ang mag-asawa sa isang pakikipagsosyo sa sibil ay nagtatamasa ng parehong legal na karapatan tulad ng sa isang tradisyunal na kasal.
Ang Denmark ang unang bansa sa mundo na nakilala ang ligal na pag-aayos sa pagitan ng mga gays at lesbians noong 1995. Mula noon, maraming iba pang mga bansa ang sumang-ayon nang alinsunod sa pag-aayos ng mag-asawa sa pagitan ng mga tao ng parehong kasarian. Ang ideya sa likod ng pakikipagsosyo sa sibil ay upang makilala at gawing ligal ang bono sa pagitan ng mag-asawa na kabilang sa parehong kasarian.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Kasal at Pakikipagsosyo sa Sibil?
• Habang ligal ang pakikipagtulungan ng sibil, hindi ito sinusuportahan ng relihiyon na sumasalungat pa rin sa nasabing unyon
• Ang seremonya ay hindi maaaring gumanap sa isang simbahan, at walang mga sanggunian sa anumang relihiyon sa isang pakikipagsamang sibil
• Sa lahat ng mahahalagang aspeto tulad ng pinansyal, pamana, pensiyon, seguro sa buhay at pagpapanatili, ang mga probisyon ng kasal ay nalalapat din sa samahan ng sibil
• Walang mga sinasalita na salita sa isang pakikipagsosyo sa sibil tulad ng sa isang pag-aasawa, at ang kaganapan ay nakumpleto sa pag-sign ng kasunduan ng 2nd partner